Islamic Quiz 170

Islamic Quiz 170

Islamic Quiz 170

Jo Kisi Musalman ke Aib (Burayi) ko Chupaye Uske ke liye Kya Khushkhabri hain?

A. Sagheera Gunaah Muaf Ho jayenge

B. Kabeera Gunaah Muaf Ho jayenge

C. Allah Qayamat me Uske Aib Chupayega

D. Sahih Jawab Ka Intezaar