Islamic Quiz 151

Islamic Quiz 151

Islamic Quiz 151

ka Sahih jawab hai : Option ( A )

✅ Duniya aur Aakhirat me Lanat hai Unpar

Daleel :

۞ Allah Taala Quran-e-Kareem me farmata hai –

“Yaad rakho ke jo log Paak Daman Bholi Bhaali Musalman Aurton per tohmat lagate hain Unpar Dunia aur Aakhirat mein lanat hai aur unn ko uss din Zabardast Azab hoga jis din khud unn ki Zabanen unke haath aur unke paon unke khilaf uss kartoot ki gawahi dengi jo woh karte rahe hain.”

📕 Surah Noor: 24: 23-25

Allah Taala Hume Kehne Sunne se jyada amal ki toufik de,
Hume Tamam Boori Khaslato se bachaye. Ameen Allahumma Ameen.