Islamic Quiz 137

Islamic Quiz 137

Islamic Quiz 137

Inmein se Jannat ke beech ka darwaza kise kaha gaya hai?

A. Maa

B. Baap

C. Bada Bhai

D. Allah ke Wali