Hindu bhai ne ki Marne se Pahle Ki Qabrsthan me Dafnane ki Wasiyat


Uttar Pradesh ke ek Hindu Bhai Madan Mohan Yadav Ji ne marne se Pahle Wasiyat me kaha ke unhe Hindu Riti Riwaj ke bajaye unhe Musalmano ki tarah Qabrsthan me Dafnaya Jaye

Leave a Reply

Ummate Nabi Android Mobile App