Hadith: Tum log ajnabi aurto ke paas jaane se bacho

Hadith: 30-March:

Uqba (R.A) se riwayat hai ke, Allah ke Rasool (Salallahu Alaihi Wasalam) ne farmaya:

‟Tum log ajnabi aurto ke paas jaane se bacho, ek ansari sahabi ne sawal kiya ke aye Allah ke Rasool ! Dewar ke baare me Aap ka kya khayal hai?

Tou RasoolAllah SAW ne farmaya: “Dewar to mout hai (is liye aurto ko unse parda karna zaruri hai).”

Bukhari 5232

Leave a Reply

Ummate Nabi Android Mobile App