Hadees Of The Day | 5 Sep 2021

Hadees Of The Day | 5 Sep 2021

Sajde ki Fazeelat: Allah ki Qurbat ka Jariya

Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya:

“Banda Apne Rab ke Sabse Zyada Qareeb
Us Haalat mein Hota hai Jab woh
Sajde mein hota Hai,
Lihaza is mein Kasrat se Dua Karo.”

Sahih Muslim: 1083 (482)

Leave a Reply

Ummate Nabi Android Mobile App