Hadees Of The Day | 25 August

Hadees Of The Day | 25 Aug 2021

Bajamat namaz ki Fazeelat

Allah ke Rasool (ﷺ) ne farmaya:

Bajamat namaz tanha namaz par
27 darje fazeelat rakhti hai.

[ Tirmizi 215 ]

Share on:

Leave a Reply

close
Ummate Nabi Android Mobile App