Hadees Of The Day | 16 September

Hadees Of The Day | 16 September

Allah bande ki Madad me Rehta hai

RasoolAllah (ﷺ) ne farmaya :

“Aur Allah Bande ki Madad Mein Rahta hai
Jab tak Banda Apne Bhai ki
Madad me Rahta hai..”

( Sahih Muslim : 2699 )

Rate this post

Leave a Reply

Related Posts: