Hadees Of The Day | 13 September

Hadees Of The Day | 13 September

Allah tumhare Dil aur Amal ko dekhta hai

RasoolAllah (ﷺ) ne farmaya :

“Be-Shak Allah Ta’ala Tumhari Suraton aur
Tumhare Malon ko Nahi Dekhta Balki
Tumhare Dilon aur Tumhare
A’amaal ko Dekhta hai.”

( Sahih Muslim : 2564 )

4.3/5 - (25 votes)

Leave a Reply

Related Posts: