Gunaah-e-Saghira Aur Gunaah-e-Kabira ….

∗ Gunaaho Ke Do (2) Kism Hotey Hai,
» 1. Gunaah-e-Saghira (Chote Chote Gunah)
» 2. Gunaah-e-Kabira (Bade Bade Gunaah)
*Gunaah-e-Saghira Acche Amaal Aur Ibadat Ki Barkat Se Muaf Ho Jate Hai,
– Lekin Gunaah-e-Kabira Uss Waqt Tak Muaf Nahi Hotey
Jab Tak Sacche Dil Se Taubah Karke Unsey
Hamesha Ke liye Parhez Karne Ka Pakka Ahad Na Kiya Jaye.

Leave a Reply