Farishton Aur Jinno Ko Hukm Ke Aadam Ko Sajda ….

♥ Al-Quraan: Surah-e-Al Kahf :: Bismillah-Hirrahman-Nirrahim !!!
“Aur Jab Humne Farishton Ko Hukm Diya Ke Aadam Ko Sajda Karo Tou
Sab Ne Sajda Kiya Magar Iblees Ne Na Kia.
Wo Jinn Me Se Tha Tou Apne Parwardigar Ke Hukm Se Bahar Ho Gaya.
Kya Tum Uss Ko Aur Uss Ki Aulaad Ko Mere Siwa Dost Banate Ho.
Halanke Wo Tumhare Dushman Hai
Aur Shaitaan Ki Dosti Zaalimon Ke Liye Allah Ki Dosti Ka Bura Badal Hai.”
(Aayat-50)

“Aur Gunnehgaar Log Dozakh Ko Dekhenge Tou
Yaqeen Kar Lengey Ke Wo Iss Me Padne Wale Hain.
Aur Is Se Bachne Ka Koi Rasta Na Payenge…”
(Aayat-53)

“Aur Hum Ne Iss Quraan Me Logo Ke Samajhane Ke Liye
Tarha Tarha Ki Misaalen Bayan Farmayi Hai.
Lekin Insan Sab Cheezon Se Barh Kar Jhagraalu Hai…”
(Aayat-54)

Rate this post

Leave a Reply

Related Posts: