Ek Paigam Ek Rab Ke Bando Ke Naam ….

0 807,204

♥ Al-Quraan : Bismillah-Hirrahman-Nirrahim !!!
“Keh Do Aye Ahl-e-Kitab! (Jews And Christians) Se Ek Baat Ki Taraf Aa Jao Jo Hamare Aur Tumhare Darmiyan Barabar Hai Ki Allah Ke Siwaye Aur Kisi Ki Bandagi Na Karey Aur Kisi Ko Uska Sharik Na Thahrayein Aur Allah Ke Siwa Koi Kisi Ko Rab Na Banaye Agar Woh Phir Jaye (Na Maney) Tou Kah Do Gawaah Raho Ki Hum Tou (Allah Ke) Farmabardar Hain”.
(Al Quraan, Aal-e-Imran, Aayat:64)

Install App

Leave a Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More