Banda Apne Rab ke Qareeb Sajdey ki haalat me hota hai

Banda Apne Rab ke Qareeb Sajdey ki haalat me hota hai

Banda Apne Rab ke Qareeb Sajdey ki haalat me hota hai

Nabi-e-Kareem (ﷺ) farmatey hai:

“Banda Apne RAB se Sabse Ziyada Qareeb Sajdey ki Haalat me hota hai,
Lihaza (Sajdey me) Tum log Zyada e Zyada Dua kiya karo.”

📕 Sunan Nisai 1137

Leave a Comment