Browsing tag

Shirk ka matlab

Shirk ka logvi maani hota hai Sharik karna aur Sharai aitbar se Shareek ka matlab hota hai ke Allah Ta’ala ki “Zaat” ya phir “Sifat” me kisi ko Sharik karna.
 Hadith: Sabse Badaa Gunaah ye hai ke tu Allah ke Saat kisi ko Shareek karey halan ke uss(Allah)ne tujhe paida kiya.”  (Bukhari 4477Muslim 86.)
✲ Al-Quran: Allah ke saath Shirk na karna. beshaq Shirk Badaa bhari Zulm hai.  (Surah Luqman 31:13)
Lihaza Shirk se Bachey aur Tawheed Mouhid parast baney.