Agar Tum Sabr Karo Aur Allah Se Darte Raho Tou ….

♥ Al-Quraan : Bismillah-Hirrahman-Nirrahim !!!
“Agar Tum Sabr Karo Aur Allah Se Darte Raho Tou
Inn (Mushriko, Dushmanan-e-Deen) Ka Makkar Tum Ko Zara Sa Bhi Nuqsaan Nahi Pohnchaa Sakta.”

(Surah 3, Al-Imraan, Ayat-120)

# Wajahat: Nafa Nuksan Allah Hi Ke Ikhtiyar Me Hai.
Lihaja Darna Bhi Usi Se Chahiye.
*Aur Logon Se Iss Tarah Darna Goya Wo Nafa Nuksan
Pahuchane Par Qadir Hai Yeh Jayaz Nahi.

BismillahEmaanMakkarMushrikNuqsaanSabr