Rab Ka Azaab Zarur Aakar Rahega …..

♥ Al-Quraan: Bismillah-Hirrahman-Nirrahim !!!
“Toor Ki Qasam, Aur Kitaab Ki Jo Likhi Huee Hai Khushaada Auraaq Me, Aur Baitul Ma’mur Ki Qasam Hai,
Aur Unchi Chat Ki Qasam Hai, Aur Ubalte Huwe Darya Ki, Beshaq Tere Rab Ka Azaab Zarur Aakar Rahega, Usse Koi Rok Nahi Sakega,
Jis Roz Aasmaan Thar-Thar Kaanpne Lagega Aur Pahaad (Apni Jagah Se) Hat Jayenge
Tou Uss Roz Shaamat Aayegi Unn Logon Ki Jo Jhootlaate They,
Jo Khel Ke Taur Par Apni Hujjat Baazi Me Lage Huwe Hai Jis Roz Unko Dozakh Ki Aag Ki Taraf Dhakke De De Kar Laayenge Yahi Woh Dozakh Hai Jisko Tum Jhuootlaaya Karte They.
Tou Kya Yeh Jaadu Hai Ya Tumko Nazar Nahi Aata, Uss Dozakh Me Jao Phir Sabr Karo Ya Na Karo Tumhaare Liye Yaksaan Hai Jo Tum Karte They Uska Badla Tumko Diya Jayega.
Jo Allah Se Darne Waale Hai Woh Baaghon Aur Neymato Me Hongey
Jo Unko Unke Rab Ne Ata Kiya Woh Unpar Raazi Honge, Aur Unke Rab Ne Unko Dardnaak Azaab Se Bacha Liya”.
– (Sureh-Toor: Aayat 1-18)

AagAzaabDozakhJaaduJhootNeymatQasamQuran 52 1Quran 52 10Quran 52 11Quran 52 12Quran 52 13Quran 52 14Quran 52 15Quran 52 16Quran 52 17Quran 52 18Quran 52 2Quran 52 3Quran 52 4Quran 52 5Quran 52 6Quran 52 7Quran 52 8Quran 52 9SabrSurah Toor (52)Surah Tur (52)