Nayab Naseehate : Sachai Ek Kadwi Dawaai Hai …..

» Jo Shakhs Allah Se Darta Hai Woh Kabhi Badla Nahi Leta.
» Hasad Karne Waala Maut Se Pehle Mar Jaata Hai.
» Kisi Per Aitmaad Na Karo, Jab Tak Usay Ghussay Me Na Dekhlo.
» Khushi Insaan Ko Itna Nahi Sikhati Jitna Ke Gham.
» Sachai Ek Aisi Dawaai Jis Ki Lazzat Karwi, Magar Taseer Meethi Hai.

DarrHadith about AngerHasadMoutNaseehat


Recent Posts


Momin aur Badkaar ki Misaal

मोमिन की मिसाल पौधे की पहली निकली हुई हरी शाख जैसी है | The example of a believer is that of a fresh tender plant