Mayusi Kufr Hai …

♥ Al-Quraan : Bismillah-Hirrahman-Nirrahim !!!
“Allah Ki Rehmat se Kabhi Mayus na ho!
Beshaq Allah ki Rehmat se wo hi log
Mayus hotey hai jo kafir hai..”

– [Surah(12) Yusuf; Ayat 87]

Allah ki RehmatAllah Ki Rehmat Se Mayus Na hoKafir Mayus Hotey HaiMayusMayus tou Kafir Hotey HaiQuran 12 87Rehmat


Recent Posts