Islamic Quiz 4th ka Sahih Jawab

✦ Sawal 4: Rasool’Allah (ﷺ) par Sabse pehle Naazil hone waali Aayate kounse Surah ki thi ?

Sahih Jawab hai: option C. ”Surah Al-Alaq (96) “


Daleel:

۞ Rasool’Allah (Salallaho Alaihi Wasallam) par Nazil hone waali Quran ki sabse pehli 5 aayte Surah Alaq ki thi.

1. “Iqra’ Bismi Rabbika Al-Ladhi Khalaqa.”
» (Parh Apney Rab Ke Naam Sey Jiss Ney Paida Kiya).

2. Khalaqa Al-‘Insana Min Alaqin.
» (Jisney Insan Ko Khoon Ke Lothrey Se Paida Kiya.)

3. Aqra’ Wa Rabbuka Al-‘Akramu.
» (Parh Uss Rab Ke Naam Se Jo Bada Karam Karne Wala Hai.)

4. Al-Ladhi `Allama Bil-Qalami.
» (Jisne Insan Ko Qalam Ke Zariye (Ilm) Sikhaya.)

5.`Allama Al-‘Insana Ma Lam Ya`lam.
» (Jisney Insan Ko Woh Sikhaya Jo Woh (Insan) Nahi Janta Tha.)

© Ummat-e-Nabi.com.