Duniya Ki Daulat Baarish Ki Tarah

♥ Haq Baat: Duniya Ki Daulat Baarish Ki Tarah Hai,
Zaroorat Ho To Faaidah Hai Aur
Zaroorat Se Ziyada Ho To Nuqsaan Deh Ho Sakti Hai.

BaarishDoulatDuniyaNuqsaan