Astaghfar ka Taruf, Ahmiyat, Fazilat aur Dua

Astaghfar / Istaghfaar meaning and benefits in Roman Urdu & Hindi

۞ Bismillah-Hirrahman-Nirrahim ۞

Astaghfar kise kehte hai ?

Insan ki fitrat hai ke us se khata, galati ya gunah ho jate hai, aur jab wo apne kiye par sharminda ho kar sacche dil se apne Rab se muafi talab karta hai tou usey ‘Astaghfar‘ kehte hai.

Astaghfar ki Ahmiyat:

۞ Hadees: Rasool’Allah (Sallallahu Alaihay Wasallam) ne farmaya: “Main Allah ki bargah me Astaghfar (Muafi Manga) karta hoon aur uski taraf ruju karta hoon din me 70 baar se bhi jyada.”

📕 Bukhari, Vol:8, Book:75, Hadith 319

Hum sab jante hai ke Ambiya (Alaihi Salato Salam) Gunaho se paak hote hai, aur Allah ke Nabi (Salallahu Alaihi Wasallam) tou bakhshe bakhshaye hai, lekin fir Aap  (ﷺ) apni Ummat ko tarbiyat dene ke liye khud Astagfar ki qasrat kiya karte they. lihaja hum par tou lazim hai ke hume jyada se jyada Astaghfar karna hai.


Astaghfar ki Fazilat:

✦ Hadith: Anas (RaziAllahu Anhu) se riwayat hai ki, Rasool’Allah (ﷺ) ne farmaya:

“Jo Astghfar karne ko apne upar lazim karega tou Allah Subhanahu usko har tangi se nikalne ka ek raasta ata farmayega aur har gham se nijat dega aur aisi jagah se rozi ata farmayega jahan se usko guman bhi nahi hoga.”

📕 Sunan Abu Dawood, 1505


Astaghfar ki Duaein:

۞ Hadees: Aap (ﷺ) ne farmaya: jis shaks ne kaha:

1. “Astaghftrullaahal-lazee laa ilaaha illaa Huwal-Hayyul-Qayyooinu wa atoobn ilayhi”

“Main Allah se bakhshish talab karta hoon jis ke elaawah koi sachcha mabood nahin, woh humesha zindah rahne wala hai, qaayim rakhne waala hai aur main usi ki taraf taubah karta hoon.” tou Allah ta’ala use bakhsh dega chaahe woh maidaane jehad se bhaaga ho.

📕 Sunan Abu Dawood: 1517, Sunan Tirmizi: 3577


2. Laa ‘ilaaha illallaaku wahdahu laa shareeka lahu, lahul-mulki wa lahul- hamdu, waHuwa alaa kulli Shayin Qadeer.

Allah ke elaawah koi sachcha mabood nahin, woh akela hai, uska koi shareek nahin, usi ke liye badshahat hai aur usi ke iiye tamaam tareefaat hain aur woh har cheez par qaadir hai.

📕 Sunan Abu Dawood: 5077-Sahih
📕 Sunan Ibne Majah 3868
📕 Musnad Ahmed: 4/60-Sahih

۞ Hadees:Ek martaba padhna bhi durust hai aur jis shakhs ne din mein 100 martaba yeh kalimaat kahe tou usey 10 Ghulaam Aazaad karne ka sawaab milega. uske liye 100  nekiyan likhi jayengi aur 100 Ghalati mitaa di Jaayengi, shaam tak shaitaan se mahfooz rahega, aur qayamat ke din us sey afzat amal lekar koi nahi aaeyga lekin woh shakhs jisne yahi kalimaat ziyada martaba kahe.

📕 Sahih Bukhari: 3293, Sahih Muslim:2691


۞ Hadees: Rasool’Allah (Sallallahu Alaihay Wasallam) ne farmaya : Allah se Astaghfar (Apne Gunaaho ki Muafi) ki sabse behtar Dua hai –

3. “Allahumma Anta Rabbi La Ilaha Illa Anta, Anta Khalaqtani Wa Ana Abduka, Wa Ana ‘Ala Ahdika Wa Wa’dika Mastata’tu, A’udhu Bika Min Sharri Ma Sana’tu, Abu’u Laka Bini’matika ‘Alaiya, Wa Abu Laka Bidhanbi Faghfirli Innahu La Yaghfiru Adhdhunuba Illa Anta.”

Aage Aap (Sallallahu Alaihay Wasallam) ne farmaya:
Agar koi Shakhs ye Dua yakeen ke sath din me parhe aur Shaam se pehle Intiqaal(Mout) kar jaye tou Jannat me jayega aur agar yakeen ke sath raat ko parhe aur Subah hone se pehle inteqal kar jaye tou Jannat me jayega.

📕 Bukhari, Vol:8, Book:75, Hadith 318


4. “Astaghfirullahu Rabbi Min Kulli Zanbbiuw Watoobu Ilaih”

(Ya Allah ! Magfirat chahta hu har kism ke Gunaah se aur Main teri baargah me Taubah karta hu)
Ameen! Allahumma Ameen ! …


Astaghfar ki Digar Duaien:


Wazu se pahle aur baad ke azkaar


Namaz ki Duaien

 • Dua-e-lstaftaah
 • Qunoot-e-witr ki duayein
 • Namaaz-e-witr se salaam pherne ke baad azkaar
 • Qunoot-e-Naazilah
 • Suratul Faatiha
 • Ruku1 ki duayein
 • Ruku1 se uthhne ki dua
 • Ruku1 ke baad qiyaam ke azkaar
 • Sajdah ki Fazeelat
 • Sajde ki duayein
 • Jalsaye istarahat (do sajdon ke darmiyaan) ki duayen
 • Tashahhud
 • Nabi kareem par darood padhna
 • Durood Shareef padhne ki fazeelat
 • Salaam pherne se pahle Akheer tashahhud mein duayen
 • Salaam pherne ke ba'd ke Azkaar
 • Fajr aur maghrib ki namaaz ke b'ad ki duayein

 • Shaam ke Azkaar
 • Sote waqt ke Azkaar
 • Raat pahlu badaite waqt ki dug'
 • Bura khaab dekhne waaia kiya kahe?
 • Khaane peene ke waqt ki duayein
 • Khaana khaate waqt ki dua
 • Khaana khaane se faarigh hone ki duayein
 • Khaana khilaane waaie ke liye dua
 • Jo shakhs kuchh khilaaye pilaaye uske liye dua

Safar ki duayein

 • Sawaari par sawaar hone ki dua
 • Safar ki dua
 • Basti ya shahar mein daakhil hone ki dua
 • Musaafir ko rukhsat karte waqt ki dua
 • Padaao daalne ki dua
 • Sawaari se girne ki dua
 • Musaafir ki muqeem ke liye dua
 • Safar se waapsi ki dua
 • Baazaar mein daakhil hone ki dua

Masaayib-o-Mushkilaat se Najaat Paane ke Azkaar

 • Namaaze-lstekhaarah
 • Jise museebat pahunche uski dua
 • Jis par koyi mushkii aan pade uske liye dua
 • Kasrat-e-Durood ki Barakaat-o-taaseer
 • Shaytaani yalghaar se bachne ke Azkaar
 • Qalbi wasaawis ke tod ki dua
 • Dushman se bachaao aur Dauraan-e-fung ke Azkaar
 • Dushman ke liye bad dua
 • Dushman par ghalbah paane bughz-o-keenah se bachne ki dua

Qarz ke talluk se Dua

 • Aadaayegi-e-Qarz ki dua
 • Jisse Qarz liya jaaye uske liye dua

 • Jism mein takleef mahsoos karne wala kya kare aur kya kahe?
 • Mukhtalilf mawaaqe par dam karna
 • Mareez ki i'yaadat ke waqt dua

Munaasibat par Masnoon duayein

 • Baarish talab karne ki duayein
 • Baarish utarte waqt dua
 • Baarish utarne ke ba'd zikr
 • Matla' abr aalood hone ki dua
 • Aandhi ke waqt ki duayein
 • Baadal garajte waqt ki dua

Mutafarriq Duayein

 • Chheenk ki dua
 • Shaadi karne waale ke liye dua
 • Shaadi karne aur sawaari khreedne waale ke liye dua
 • Biwi se humbistari se qabl ki dua
 • Gadhe ki aawaaz aur kutte ki bhonk sun kar yeh dua kare
 • Raat mein kutte bhoonkte waqt ki dua
 • Murghe ki aawaaz sun kar yeh dua kare
 • Kaffaar-e-majlis ki dua
 • Ghusse ke waqt dua
 • Museebat zadah ko dekhne ki dua
 • Tohfa dena aur use qubool karne waale kidua
 • Pahla phal dekhne ki dua
 • Ghar se nikalte waqt ki dua
 • Ghar mein daakhil hote waqt ki dua
 • Masjid mein daakhil hone ki dua
 • Masjid se nikalne ki dua
 • Aazaan ke Azkaar
 • Aazaan ke ba'd ki dua
 • Safon ko durust karne ka wazeefah
 • Rozah kholte waqt ki dua
 • Aftaar karwaane waale ke liye dua
 • Rozah daar ki dua jab khaana haazir ho aur woh rozah na khole
 • Rozah daar ko koi shakhs gaali de to woh kya kahe
 • Laylatul Qadr ki dua
 • Paak rizq maangne ki dua
 • Shirk se bachne ki dua
 • Chaand dekhne ki dua
 • Kapda pahanne ki dua
 • Naya libaas pahanne ki dua
 • Naya libaas.pahanne waale ko kiya dua dijaaye?
 • Libaas utaare to kiya padhe?
 • Husool-e-ilm ki dua
 • lnsharaah-e-sadr ki dua
 • Samajhdaar bachche ko dekh kar yeh dua kare
 • Jada-e-Tilaawat ki duayein
 • Allah ki panaah mein aane ki dua
 • Duniya aur bhalaayi ke liye duayein
 • Hidaayat, Taqwa, Paak daamni aur be niyaazi talab karne ki dua
 • Sabr Shukr aur Tawaazu' ke Husooi ke liye dua
 • Masaayib-e-aalaam mein deen par saabit rahne ki dua
 • Muhabbat-e-ilaahi ke husooi ke liye dua
 • Muhabbat-e-Rasool (ﷺ) ke husool ke liye dua
 • Husool-e-lzzat ke liye dua
 • Laa hawla walaa quwwata ilia billah ki fazeelat
 • Baaqi rahne waale nek a'amaal
 • Allah Ta'ala ke mahboob kalimaat
 • Nau Muslim ko taleem ke moqa par dua
 • Dua lsme-A'azam
 • Aam jaanwar ya ount zabah karte waqt kya kahe?
 • Sarkash shayaateen ke makr-o-fareb se bachne ki dua
 • Jise tum ne bura bhala kaha uske liye dua
 • Jab ek musalmaan doosre musalmaan ki tareef kare tou kya kahe
 • Apni tareef sun kar kya kahe?
 • Salaam aam kama
 • Koi ghair muslim salaam kare tou usey kya kaha jaaye?
 • Jise emaan mein shak hone lage uski dua
 • Bachchon ko kin kalimaat ke saath di jaaye
 • Jiske yahan bachchah paida ho usey mubaarak baad dena
 • Doosra shakhs uske jawaab mein kahe
 • Zindagi se maayoos mareez ke liye dua
 • Asmaa-e-Hunso aur Inki fazeelat
 • Ahaadees-e-Shifa
 • Ashyaa-e-Shifa
 • Namaaz-e-Janaazah ki duayein
 • Namaaz-e-Janaazah mein bachche ke liye dua
 • Ta'ziyat ki dua
 • Mayyat ki aankhein band karte waqt dua
 • Qabron ki ziyaarat ki dua
 • Mayyat ko qabr mein daakhil karte waqt dua
 • Mayyat ko dafan karne ke baad ki dua
 • Hajj ya Umrah ka ehraam baandhne waala talbiyah kaise kahe
 • Jab hajr-e-aswad ke paas aaye to takbeer kahe
 • Rukn-e-Yamaani aur Hajr-e-Aswad ke darmiyaan dua
 • Safaa wa Marwah par thaharne ki dua
 • Yaum-e-Arfah ki dua
 • Mash'ar-e-haraam ke qareeb dua
 • Rami jimaar karte huye har kankari ke saath takbeer padhna

Qur’ani duayein

 • Aadam (Alaihy Salam) ki dua
 • Ibraheem (Alaihy Salam) ki duayein
 • Sulaimaan (Alaihy Salam) ka Izhaar-e-Tashakkur
 • Yunus (Alaihy Salam) ki dua
 • Ayyub (Alaihy Salam) ki dua
 • Yaqoob (Alaihy Salam) ki dua
 • Yusuf (Alaihy Salam) ki dua
 • Moosa (Alaihy Salam) ki dua
 • Ashaab-e-kahaf ki dua
 • Nabi Kareem(ﷺ) ki Zubaan-e-aqdas par kasrat se rahne waali dua
 • Surah Baqarah ki aakhri aayaat ki duayein
 • Eeemaan par sabit qadam rahne ki dua
 • Ibaadur Rahmaan ki ek dua
 • Ibaadur Rahmaan ki doosri dua
 • Guzishta musalmaanon ke liye momineen ki dua
 • Ahl-e-Taqwa ki dua
 • Aht-e-Eemaan ki dua
 • Arsh-e-llaahi ko thaamne waale farishton ki Ahl-e-emaan ke haq mein dua
 • Istaghfaar ki fazeelat

80%
Awesome
 • Design
Abu DawoodAhadees in HindiAll Hadees in Hindi ImagesAstaghfarAstaghfar ka TarufAstaghfar ki AhmiyatAstaghfar ki DuaAstaghfar ki FazilatAstaghfar Ki Fazilat-Wa-DuaAstaghfar meaningAstaghfirullahBeautiful Hadees in HindiBest Hadees in HindiBest Hadees in UrduBest Islamic Hadees in Hindi LanguageDaily HadeesDuaDua-e-AstaghfarFree Islamic Hadees SmsHadees e Nabvi in HindiHadees e Paak in HindiHadees e Rasool in HindiHadees in English of Prophet MuhammadHadees in HindiHadees in Hindi ImagesHadees ki baatein in hindiHadees Mubarak in Urdu SMSHadees Nabvi in HindiHadees of the dayHadees of the Day in HindiHadees Pak in HindiHadees QuotesHadees Quotes in HindiHadees Sharif in HindiHadeesh in HindiImages on IslamIslamic Dua Images free DownloadIslamic Hadees Images in HindiIslamic Hadees QuotesIslamic Images for WhatsappIslamic Images hdIslamic Pictures DownloadIslamic Pictures WallpapersIslamic Pictures with QuotesIslamic StatusKalimahMagfiratMusnad Ahmad ibn HanbalNijaatOnline Hadees in HindiPyare Nabi ki Pyari BaateinRizqSahih Muslim HadeesSunan Ibn MajahTaubahTirmidhi
Comments (0)
Add Comment