Jannat aur Jahannum ke Faisle Ke Bawajud Allah ne hume Dunia me Kyu bheja ? by Br Imran

AazmayishBro. ImranInsan ki paidaish ka maksadwhy did allah create the universeWhy did Allah send us to this world?Why were we Created?