Allah Ke Siwa Koi Mabood Nahi ….

♥ Al-Quraan : Bismillah-Hirrahman-Nirrahim !!!
“Wohi Allah Hai Jiske Siwa Koi Mabood Nahi Hai Wo Posheeda Aur Zaahir Ka Jaan’ne Waala Hai,
Woh Bada Meharbaan Aur Nihaayat Reham Waala Hai.
Wohi Allah Hai Jiske Siwa Koi Ibaadat Ke Laayeq Nahi,
Woh Haqeeqi Baadshah Hai, Paak Hai, Salaamati Deta Hai, Aman Deta Hai, Nigehbaan Hai,
Wohi Zabardast Hai, Durust Karne Waala Hai, Badhaaye Waala Hai, Allah Paak Hai Logon Ke Shirk Se
Wo Allah Hai, Paida Karta Hai Ijaad Karta Hai, Soorten Banata Hai, Uske Acche Naam Hai,
Sub Uski Paaki Bayaan Karta Hu Jo Bhi Aasmaanon Aur Zameen Me Hai Aur Wahi Zabardast Hai Hikmat Waala Hai”.
(Sureh-Hashr, Aayat-22,23,24)

examples of shirk in islamHadees on Shirk in UrduHadees Related to Shirkhadith about shirk in urduhadith on shirkHikmatIbadatMaboodNigehbaanPaakQuran 59 22Quran 59 23Quran 59 24RehamShirkshirk in islam in hindishirk in islam in urdushirk in quranshirk islamShirk ka matlabshirk ki haqeeqatshirk kya haishirk kya hai in urdushirk kya hai islam me in urdushirk kya hota haishirk meaning in hindishirk meaning in urduShirqtypes of shirkwhat does captivate mean
Comments (0)
Add Comment

Install App