Isme Azam Dua: Allah ke Ism-e-Azam ke Jariye Mangi hui Dua Qubul hoti hai

Hadees of the Day

Allah ke is Ism-e-Azam ke Jariye Mangi hui Dua Qubul hoti hai

RasoolAllah (ﷺ) ne ek shakhs ko ye dua karte huye suna 

“Allahumma! Inni Asaluka
Bi-Anna Lakal-Hamd.
La ilaha illa Anta,
Wahdaka La sharika Lak,
Al-Mannan.
Badi-us-samawati Wal-ard,
Dhul-jalali wal-ikram”

✦ Tarjuma: Aye Allah! main tujhse sawal karta hu kyunki Tere hi liye hamd(Tareef) hai tere siwa koi Mabud e Barhaq nahi, Tu Akela hai , Tera koi Sharik nahi, Tu bahut Ahsan karne wala hai, Aasmano aur Zameeno ko baghair misal ke paida karne wala hai Jalal aur Azmat wala hai

Ye Sunne ke baad RasoolAllah (ﷺ) ne farmaya:
Is Shakhs ne Allah se uske ism-e-Aazam ke zariye sawal kiya hai, jab bhi uske jariye sawal kiya jata hai to wo ata karta hai aur jab uske zariye Dua maangi jati hai to wo qubul karta hai.

📕 Sunan Ibn Maja, Jild 3, 738-Hasan

5/5 - (1 vote)

Leave a Comment