Allah Apne Raham Dil Bandon par Raham farmata hai

Hadees Of The Day

Allah Apne Raham Dil Bandon par Raham farmata hai

Allah ke Rasool (ﷺ) ne farmaya:

“Allah Ta’ala Apne Raham Dil Bandon par hi Raham farmata hai”

📕 Sahih Bukhari : 1284, 5655

5/5 - (3 votes)

Leave a Comment