Aaj ki Aayat | 25 September

Aaj ki Aayat | 25 September

Shirk ka Anjam

Allah Taala farmata hai:

“Beshak Jisne Allah ke Saath Shirk Kiya
Allah Ta’ala ne us Par Jannat Haraam Kar di hai,
Aur Uska Thikaana Jahannam hi Hai.”

📕 Quran, 5:72

Share on:

Leave a Reply

close
Ummate Nabi Android Mobile App