Qurbani kis din karna Afzal hai?

Qurbani kis din karna Afzal hai?

Qurbani Eid ke Din Namaz ke baad karna Afzal hai, agarche Qurbani Ayyame Tashreeq yaani 4 din tak kar sakte hai…

Islamic Quiz 143 : In me se Imaan aur Kufr ke Darmiyaan Farq karne waali Cheez kya hai ?

Islamic Quiz 143

In me se Imaan aur Kufr ke Darmiyaan Farq karne waali Cheez kya hai ? Options Are:
A). Roza Chorrna, B). Hajj Nahi Karna, C). Sadqa Nahi Dena, D). Namaz Ka Chorna

Islamic Quiz 137: Inmein se Jannat ke beech ka darwaza kise kaha gaya hai?

Islamic Quiz 137

Inmein se Jannat ke beech ka darwaza kise kaha gaya hai?

Islamic Quiz 130 : Allah Subhanahu Qayamat ke din Inme se kis Ka chehra dozakh se Mehfuz rakhega?

Islamic Quiz 130

Allah Subhanahu Qayamat ke din Inme se kis Ka chehra dozakh se Mehfuz rakhega? | A. Jiski Zuban se dusra Musalman Mehfuz rahe, B. Musalman ko kafan dene wale
C. Musalman ki Izzat ki hifazat karnewala, D. Sahih Jawab ka Intezar

Sadaqat ul Fitra

Zakat-ul-Fitr ke Ahkaam

Zakat-ul-Fitr Ke Ahkaam : Quran wa Sunnat ki Roshni mein, Sadqat ul Fitr ki Farziyyat, Fitrane ki Hikmat aur Shartein, Fitrana kinko diya jaaye…