☆  Qabr Ko 3 Baar Mitti Dene Ki Dua ….

Qabr Ko 3 Baar Mitti Dene Ki Dua :
Pahli Baar- Minha Khalk Nakum,
Dusri Baar- V Fihaa Noidokum,
Tisri Baar- V Minha Nukhre Jokum Taratn Uookhra.