∗ 1) Rozi Me Barkat,
∗ 2) Tandurast Sehat,
∗ 3) Nek Aulaad,
∗ 4) Khush Haal Ghar,
∗ 5) Duniya Me Izzat,
∗ 6) Hashr Me Jaam-e-Kausar aur
∗ 7) Aakhirat Me Jannat.